Geavanceerd zoeken

Zoeken in de materialenbank
Om een titel te vinden, vult u één of meer zoeksleutels in. Klik vervolgens op Zoek!
Of klik op [Thematische lijsten] voor een bibliografisch overzicht naar doelgroep, taalniveau, CNaVT Profielen, etc.

Woord uit titel:  
Naam auteur:
ISBN/ISSN
Medium:
Soort:
Doelgroep:
Taalniveau:
Vaardigheid:
Inhoud:
Steun-/uitgangstaal:
Thematische trefwoorden:
Toon ook artikelen en tijdschriften  

[Thematische lijsten]

In de materialenbank worden publicaties (artikels uit tijdschriften, boeken, cassettes, cd's, cd-roms, tijdschriften, video's en WWW-adressen) opgenomen die voor het onderwijs Nederlands als vreemde taal van belang zijn. Publicaties die voor 1990 zijn verschenen, zijn in principe niet in deze materialenbank opgenomen. Leermiddelen van na die tijd zijn hier allemaal te vinden.

Het Taaluniecentrum Nederlands als vreemde taal verzamelt zo veel mogelijk informatie over deze publicaties op het gebied van NVT/NT2 op basis van autopsie en op basis van de informatie die door uitgevers binnen en buiten het Nederlandse taalgebied beschikbaar wordt gesteld. Deze informatie wordt met behulp van een aantal bibliografische bronnen geverifieerd en vervolgens gesystematiseerd. Na deze redactiefase wordt informatie algemeen beschikbaar gemaakt.

Binnenkort vindt u hieronder meer achtergrondinformatie en een handleiding voor het gebruik van de materialenbank.