Direct naar menu
start » wereldwijd » taaluniecentrum

Agenda

Vorming : Congressen en bijeenkomsten voor docenten

In dit overzicht zijn alleen die conferenties en bijeenkomsten vermeld die betrekking hebben tot het (universitaire) onderwijs Nederlands als vreemde taal. Uitputtende overzichten van conferenties, workshops e.d. op het gebied van vreemdetalenonderwijs en taalverwerving zijn te vinden o.a. op de overzichten Conference Schedule: Linguistics and related topics (Centre for Language Teaching and Research, The University of Queensland, Brisbane) en Conference Schedules for Linguists, Translators, Interpreters and Teachers of Languages (Roy F. Cochrun). Algemene overzichten van evenementen voor de neerlandistiek biedt de agenda voor de neerlandistiek van het electronisch tijdschrift Neder-L.

Lokale tijd in Amsterdam: 12:59
Datum: 25 augustus 2019