Direct naar menu
start » wereldwijd » taaluniecentrum

Adressen

Universiteiten in Nederland en Vlaanderen die intensieve taalcursussen aanbieden

Universiteit van Amsterdam, Instituut voor Nederlands als Tweede Taal INTT
P.C. Hoofthuis Spuistraat 134, kamer 405
1012 VB Amsterdam
Nederland
URL: http://www.hum.uva.nl/intt/
E-mail: intt-fgw@uva.nl

Vrije Universiteit Amsterdam, Afdeling Nederlands Tweede Taal
De Boelelaan 1105, Kamer 9A-21, Hoofdgebouw VU
1081 HV Amsterdam
Nederland
URL: http://www.let.vu.nl/nt2
E-mail: nt2vu@let.vu.nl

Universiteit Antwerpen (UIA), Centrum voor Taal en Spraak
Universiteitsplein 1
2610 Antwerpen
BelgiŽ
URL: http://webhost.ua.ac.be/centrum/
E-mail: centrum@ua.ac.be

Universiteit Antwerpen (UA) Interfacultair Centrum voor Toegepaste LinguÔstiek (ICTL) /Steunpunt Taal en Communicatie
Prinsstraat 8
2000 Antwerpen
BelgiŽ
URL: http://www.ua.ac.be/ictl
E-mail: ictl@ua.ac.be

Katholieke Universiteit Brussel, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Departement Nederlandse Taal- en Letterkunde
Vrijheidslaan 17
1081 Brussel
BelgiŽ
URL: http://www.kubrussel.ac.be/
E-mail: sandra.desmet@kubrussel.ac.be

Technische Universiteit Delft, Faculteit Techniek, Bestuur en Management, Sectie Technische Communicatie
Postbus 5015
2600 GA Delft
Nederland
URL: http://www.tc.tbm.tudelft.nl/
E-mail: c.k.j.vandongen-vos@tbm.tudelft.nl

Limburgs Universitair Centrum, Departement Mens, Maatschappij, Communicatie, Centrum voor Taalonderwijs en Toegepaste LinguÔstiek (CTTL)
Limburgs Universitair Centrum, Kamer B63-64, gebouw D
3590 Diepenbeek
BelgiŽ
URL: http://www.luc.ac.be/cttl/
E-mail: cttl@luc.ac.be

Technische Universiteit Eindhoven, Centrum voor communicatie, taal&techniek
Postbus 513
5600 MB Eindhoven
Nederland
URL: http://w3.tm.tue.nl/nl/center_for_communication_language_technology/
E-mail: ctt.tue.nl

Universiteit Twente, Faculteit Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen, Afdeling Toegepaste CommunicatieWetenschap
Postbus 217
7500 AE Enschede
Nederland
URL: http://www.wmw.utwente.nl/tcw/
E-mail: e.noordman@wmw.utwente.nl

Universiteit Gent, Universitair Centrum voor Talenonderwijs
Sint-Pieternieuwstraat 136
9000 Gent
BelgiŽ
URL: http://www.uct.UGent.be
E-mail: uct@UGent.be

Rijskuniversiteit Groningen, Talencentrum
Postbus 716
9700 AS Groningen
Nederland
URL: http://www.rug.nl/let/voorzieningen/talencentrum/index
E-mail: talencen@let.rug.nl

Rijksuniversiteit Leiden, Faculteit der Letteren, Talencentrum
Postbus 9515
2300 RA Leiden
Nederland
URL: http://www.talencentrum.leidenuniv.nl
E-mail: talencentrum@let.leidenuniv.nl

Katholieke Universiteit Leuven, Instituut voor Levende Talen (ILT)
Dekenstraat 6
3000 Leuven
BelgiŽ
URL: http://www.ilt.kuleuven.ac.be/ilt
E-mail: Sandra.Delcommune@ilt.kuleuven.ac.be

Universiteit Maastricht, Talencentrum
Postbus 616
6200 MD Maastricht
Nederland
URL: http://www.languages.unimaas.nl/
E-mail: talencentrum@languages.unimaas.nl

Radboud Universiteit Nijmegen, Universitair Taal- en Communicatiecentrum
Postbus 9103
6500 HD Nijmegen
Nederland
URL: http://www.ru.nl/utn/
E-mail: utnsecr@let.ru.nl

Universiteit van Tilburg Talencentrum
Postbus 90153
5000 LE Tilburg
Nederland
URL: http://www.uvt.nl/talencentrum/extern/nt2/
E-mail: ssc@uvt.nl

Universiteit Utrecht, James Boswell Instituut
Postbus 80148
3508 TC Utrecht
Nederland
URL: http://www.jbi.uu.nl
E-mail: james.boswell@jbi.uu.nl