Direct naar menu
start » wereldwijd » taaluniecentrum

Materialenbank

Lesmateriaal: @net

Partner: Steunpunt Nederlands als vreemde taal, Amsterdam

Met een groeiend aantal leerders van het Nederlands buiten het Nederlandse taalgebied, groeit ook de vraag naar modern lesmateriaal voor deze doelgroep. Er is vooral behoefte aan authentiek beeldmateriaal uit Nederland en Vlaanderen. Het bestaat uit tien videofilmpjes met (interactief) verwerkingsmateriaal op twee niveaus. De tien films zijn zodanig gekozen dat ze niet snel gedateerd zijn.

Over lesmateriaal: Kronieken uit Neerlandica extra muros

Partner: Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN)

De Kronieken van het Nederlands voor anderstaligen en de Kronieken van de Taalkunde in digitaal formaat. De kronieken kunnen on line worden gelezen en worden afgedrukt.

Lesmateriaal: Bronnen over cultuur en grammatica

Partner: Instituut voor Levende Talen, KU Leuven

On line versie van de grammatica en de bronnen over cultuur die ontwikkeld zijn bij het project Small is beautiful (Lingua 1998-2000). Naast deze bronnen is er ook een demo-versie van een deel van de cursus die onder de titel "Go Dutch" is verschenen, die on line kan worden bekeken.

Instrument: De Leeswijzer

Partner: Steunpunt Nederlands als vreemde taal, Amsterdam en
Nicky Heijnen van het Instuut van Nederlands als vreemde taal, Amsterdam

De Leeswijzer is een instrument waarmee een indicatie gegeven kan worden van de moeilijkheidsgraad van literaire teksten. Met behulp van De Leeswijzer is van een aantal titels een boekverslag gemaakt. Het materiaal is te downloaden. U kunt ook zelf een bijdrage leveren aan het project.

Lesmateriaal: Loenatik

Partner: Erasmus Taalcentrum, Jakarta

'Loenatik' is een komische televisieserie voor kinderen en volwassenen. Van deze VPRO serie is ook videoband beschikbaar. Bij de videoband is lesmateriaal samengesteld door een aantal Indonesische docenten Nederlands dat kan worden gedownload.

Lesmateriaal: Milanese Rijst

Partner: Michel Dingenouts, Milaan

Milanese rijst is geschreven om beginnende studenten Nederlands plezier in het lezen en een beetje zelfvertrouwen te geven. Het materiaal is ontwikkeld voor lessen Nederlands aan een Italiaanse universiteit en is geschikt voor de meeste jongvolwassenen.

Lesmateriaal: Poëzie Anders

Partner: Steunpunt Nederlands als vreemde taal, Amsterdam

Twintig gedichten met oefeningen die bedoeld zijn voor gebruik in de lessen Nederlandse taalverwerving. De gedichten, de geluidsfragmenten en het materiaal daarbij kan on-line worden beluisterd, bekeken en worden gedownload.

Instrument: Portfolio voor docenten Nederlands als vreemde taal

Partner: Steunpunt Nederlands als vreemde taal, Amsterdam en
Katja Verbruggen, Universiteit Maastricht

Het Portfolio is een ‘teaching portfolio’: competenties betreffen didactiek, interculturele communicatie, organisatie en beroepsgerichte taalvaardigheid. Het Portfolio kan gebruikt worden om samen met collega’s te reflecteren op de onderwijspraktijk, om vast te stellen welke bijscholingen gewenst zijn of om te laten zien wat u als docent in huis hebt.

Instrument: Tafkaa

Partner: Steunpunt Nederlands als vreemde taal, Amsterdam

Als resultaat van het @net project is de omgeving Tafkaa ontstaan. In deze omgeving kunnen taaldocenten makkelijk zelf lessen maken die bestaan uit interactieve opdrachten, streaming video en audio. Daarnaast biedt deze omgeving ook nog de mogelijkheid om teksten, afbeeldingen en ander materiaal online voor leerders beschikbaar te stellen.