Direct naar menu
start » wereldwijd » taaluniecentrum

De Leeswijzer

De Leeswijzer


Hulp bij het bepalen van de moeilijkheidsgraad van literaire teksten.

Regelmatig worden docenten van het Nederlands als vreemde taal of het Nederlands als tweede taal geconfronteerd met de vraag welke boeken zij kunnen aanraden aan hun enigszins gevorderde studenten. Maar welke authentieke teksten zijn geschikt? In kinder- of jeugdliteratuur is de verhaallijn weliswaar meestal eenvoudig, maar het gebruikte vocabulaire is dat over het algemeen allerminst. Bovendien sluit de wereld die in kinderboeken beschreven wordt niet altijd aan bij de belevingswereld van volwassen taalleerders. En hoe voorkom je dat enthousiaste studenten die benieuwd zijn naar literaire teksten in de taal die zij aan het leren zijn, gefrustreerd raken en afhaken omdat het boek dat ze proberen te lezen te moeilijk is?

Om docenten te ondersteunen in hun adviserende taak heeft Het Steunpunt Nederlands als Vreemde Taal De Leeswijzer ontwikkeld. De Leeswijzer is een instrument waarmee een indicatie gegeven kan worden van de moeilijkheidsgraad van authentieke literaire teksten. Met behulp van De Leeswijzer is van achttien titels een boekverslag gemaakt. In deze boekverslagen vindt u een beschrijving waarin de moeilijkheidsgraad van de tekst tot uiting komt. De grootste voorspeller van leesvaardigheid is nog altijd de kennis van het vocabulaire. Van vijf geschikte boeken is daarom een woordenlijst gemaakt die de woorden uitlegt die niet voorkomen in het basisvocabulaire zoals omschreven in het Basiswoorden boek van De Klein & Nieuwborg (2001). De woordenlijsten zijn als pdf-document van deze website te downloaden. Door de annotatie in de woordenlijsten zijn de boeken geschikt voor studenten op B1 of B2 niveau.

We hopen dat de boeken en boekverslagen docenten inspireren om zelf met het instrument aan de slag gaan om beschrijvingen van nieuwe titels te maken. Deze kunnen dan ook op de website geplaatst worden, zodat een uitgebreide en voor alle docenten toegankelijke databank tot stand komt.

Voor uitgebreide achtergrondinformatie over het Leeswijzerproject verwijzen wij naar het artikel van Spanjaard & Van Lier op www.snvt.org, het artikel van Heijne moet nog verschijnen.